e-Gate

Obsługa Podpisów Elektronicznych w Ochronie Zdrowia


System e-Gate umożliwia weryfikację i podpisywanie dokumentów za pomocą podpisów kwalifikowanych przy udziale apletu Szafir Krajowej Izby Rozliczeniowej (KIR)


System e-Gate obsługuje podpisy składane przy użyciu profilu zaufanego (pz.gov.pl Icon_redirect) oraz podpis kwalifikowany lub osobisty.


W przypadku podpisu kwalifikowanego lub osobistego należy zainstalować w przeglądarce komponenty udostępniane przez Krajową Izbę Rozliczeniową. Kliknij poniższy przycisk, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.
W e-Gate dostępne są różne rodzaje podpisów:
  • Podpis kwalifikowany
  • Podpis osobisty
  • Podpis certyfikatem ZUS
  • Podpis zaufany.
W zależności od formatu dokumentu dostępne są 2 rodzaje formatu podpisu:
  • Xades dla dokumentów XML
  • Pades dla dokumentów PDF.
W e-Gate podpiszesz pojedynczy dokument albo wiele dokumentów naraz (Multisign).